IZŠLA JE NOVA ŠTEVILKA REVIJE
NARAVOSLOVNA SOLNICA!

28. LETNIK REVIJE
jesen 2023 • letnik XXVIII •št. 1

Prelistajte kazalo!

REVIJA

NAROČANJE IN CENA

Revija izhaja trikrat na leto – jeseni, pozimi in spomladi.

Cena posamezne številke je 8 €. Letna naročnina znasa 24 €.
Plačuje se enkrat letno in sicer novembra.

Študentje imajo 10-odstotni popust. Šole, ki bodo naročile po 2 ali več izvodov revije, imajo pri naročilu 10-odstotni popust.

UREDNIŠTVO, NAROČANJE IN OGLAŠEVANJE

Odgovorni urednik: dr. Gregor Torkar

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
Kardeljeva ploščad 16
1000 Ljubljana
T: (01) 5892 312
E: naravoslovna.solnica@pef.uni-lj.si
www.pef.uni-lj.si

IZDAJE

KAZALA IZDAJ

POLNE IZDAJE REVIJE (do jeseni 2021, letnik XXVI, št.1 )

KONTAKTIRAJTE NAS

UL PEF logo

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
Kardeljeva ploščad 16
1000 Ljubljana

Pripis: za dr. Gregor Torkar, odgovorni urednik

T: (01) 5892-312 
F: (01) 5892-233

Email: naravoslovna.solnica@pef.uni-lj.si